Vad är BRIKKS?

Vår kompletta systemlösning BRIKKS hanterar hela värdekedjan från marknadsplats mot slutkund, via avancerade affärsprocesser, till automatisk styrning av underliggande nätverksutrustning.

Gigabit i Lund

I Lund finns ett av världens snabbaste bredbandsnät, helt och hållet hanterat av Labs² affärssystem BRIKKS. Via beställningsportalen kan de boende beställa internet på hela 1 Gbit/s. Inkopplingen sker sedan på ett par sekunder, helt automatiskt, genom BRIKKS integererade nätstyrningssystem.

Arbetet påbörjades 2006 av Labs² och Cisco. Till dags dato erbjuds mer än 5.000 hem gigabit-uppkoppling och i slutet av 2008 kommer uppskattningsvis 67% av alla lägenheter i Lund att kunna erbjudas gigabitabonnemang. Nästa fas i projektet som redan är påbörjat innebär att etablera nästa generations trådlösa nätverk. I ett första sked erbjuds det trådlösa nätet på ett antal utvalda platser i Lunds stadskärna. Hastigheten är hela 540 Mbit/s eller mer än 60 ggr snabbare än den bästa 3G tekniken som finns i Sverige.

Lund med sina många ledande företag inom mobil kommunikation är helt rätt plats för att utvecklas den fulla potentialen i denna trådlösa infrastruktur. Ambitionen är att inom ett år täcka alla viktiga platser i innerstaden.

Arena-projektet

Som en del i konceptet har vi även kopplat upp Lunds nya sportarena med en höghastighetsanslutning. Inne på arenan finns även trådlöst nätverk på 540 Mbit/s tillgängligt för publik, personal och press. En del av handbollsmatcherna filmas och sänds ut hög kvalitet i bredbandsnätet.

Huvudsakliga partners

ViaEuropa

Kommunikationsoperatören som driver det öppna nätet och erbjuder alla tjänsteleverantörer tillgång på lika villkor. ViaEuropa är det bolag som tecknar avtalet med de fastighetsägare som vill kunna erbjuda ”världen bästa bredband” till sina boende.

Cisco

Leverantören av den avancerade nätverksutrustningen (både för fast och trådlöst) som gör det kraftfulla nätet till en realitet. Cisco arbetare även nära projektet i form av rådgivning och design för att säkerställa att dessa oerhörda hastigheter verkligen kan erbjudas på bästa och säkraste sätt.

Labs²

All logik i lösningen hanteras av BRIKKS via en s.k. "end-to-end-lösning" (helhetslösning). ViaEuropa, tjänsteleverantörerna och slutkunder kan via två olika webbaserade grässnitt (ett för adminstration och ett för marknadsföring) hantera alla sina behov. För slutanvändaren innebär detta t.ex. att de via beställningsportalen kan beställa Internetabonnemang och andra digitala tjänster. Inkopplingen sker sedan på ett par sekunder, helt automatiskt, genom BRIKKS.

Tjänsteleverantörerna

Alla tjänsteleverantörer är välkomna på lika villkor och ett stort urval finns redan idag i portalen (www.viaeuropa.se). Slutanvändarna kan köpa tjänster som Internetabonnemang (upp till 1000 Mbps) samt IP-telefoni, IPTV samt VoD från ett flertal levernatörer. Dessutom finns attraktiva säkerhetstjänster och innovativa kamerabaserade trygghetstjänster. Nya tjänster tillkommer ständigt.

 

Fälttest med hotspots i centrala Lund.