Vad är BRIKKS?

Vår kompletta systemlösning BRIKKS hanterar hela värdekedjan från marknadsplats mot slutkund, via avancerade affärsprocesser, till automatisk styrning av underliggande nätverksutrustning.

LOS Bynett AS

LOS

Los Bynett är en norsk bredbandsleverantör som fokuserar på ”fiber till hemmet”-lösningar till stadsområden i södra Norge. Företaget har flera års erfarenhet av både DSL- och fiberbaserade bredbandsnät till privatpersoner och företag.

Man har tidigare varit tvungna att lägga mycket resurser på utvecklandet av egna affärsstödsystem och tjänster. För en tid sedan sedan valde man dock att ändra fokus för verksamheten, genom att sälja av DSL-verksamheten och öppna upp sina nät till tredjepartsleverantörer av bredbandstjänster.

Genom valet av BRIKKS som primärt affärsstödsystem har man uppnått stora förbättringar på en rad områden, däribland:

  • Fått överblick över byggandet av nya bredbandsnät och tillhörande marknadsbearbetning
  • Fått kontroll över anslutningen av kunder och provisionering av tjänster
  • Minskat den manuella hanteringen i leveranskedjan, och på så sätt ökat effektivitet och precision.
  • Minskat kostnader och resurser för utvecklingen av affärssystem.

Genom att gå över till BRIKKS har LOS Bynett kunnat göra förutsägbara och stabila kostnadskalkyler för affärsystemet.