Vad är BRIKKS?

Vår kompletta systemlösning BRIKKS hanterar hela värdekedjan från marknadsplats mot slutkund, via avancerade affärsprocesser, till automatisk styrning av underliggande nätverksutrustning.

Bredbandsoperatörer

Kundsegmentet Bredbandsoperatörer vänder sig framför allt till Internetleverantörer och leverantörer av Internetbaserad telefoni men även till bolag som vill utveckla och sälja digitala tjänster på den internationella marknaden. Kunder inom detta område inkluderar några av de största telekombolagen, stora energikoncerner som Hafslund till mer lokala kraftföretag som Ulricehamns Energi och Agder Energi.

Andra aktörer som alltmer skapar operatörsliknande strukturer är fastighetsägare. Kring hantering av mediatjänster är de tjugo största teleoperatörerna i Skandinavien integrerade med BRIKKS. Dessa inkluderar operatörer som Telia, Telenor och TDC.

Även ett antal innovativa Internetbaserade tjänster använder affärsstödsystem från Labs². Två exempel på detta är Tryggare.net som erbjuder en innovativ kamerabaserad trygghetstjänst och RELAKKS som erbjuder en mycket säker Internetuppkoppling för konsumenter som vill skydda sig mot avlyssning och censur. RELAKKS har rönt stor internationell uppmärksamhet och har slutanvändare över hela världen. Starka marknader är Mellanöstern, Asien och USA.

Inom operatörssegmentet ökar efterfrågan kraftigt på att kunna erbjuda flera tjänster till samma hushåll. Detta för att skapa synergier i form av intäkter från flera tjänster men kostnader för endast en infrastruktur och kundtjänst. Det tydligaste exemplet är när samma aktör erbjuder Internet, telefoni och mediatjänster (TV och film).