Vad är BRIKKS?

Vår kompletta systemlösning BRIKKS hanterar hela värdekedjan från marknadsplats mot slutkund, via avancerade affärsprocesser, till automatisk styrning av underliggande nätverksutrustning.

Öppna nät

Inom kundsegmentet Öppna Nät används affärsstödsystemet BRIKKS för att skapa en neutral marknadsplats där konsumenten kan välja mellan ett stort antal olika tjänsteleverantörer och självständigt välja den blandning av leverantörer som passar bäst för varje hushåll. De val som hushåll A gör påverkar inte hushåll B. De öppna näten skapar en effektiv konkurrens som ger konsumenterna större frihetsgrader och bra pris i förhållande till prestanda.

Eftersom de öppna näten upplåter sin infrastruktur på lika och neutrala villkor skapas även goda förutsättningar för nya tjänsteleverantörer att nå betydande grupper av nya kunder. Detta har skapat ett tämligen stort antal nya leverantörer som med olika innovativa grepp försöker slå sig in på den öppna marknaden parallellt med de väletablerade leverantörerna. För att de goda idéerna med öppna och neutrala nät skall fungera i praktiken är behovet av kraftfulla och flexibla affärsstödsystem stora. Om inte konsumenten upplever att valfriheten är enkel och begriplig försvinner snabbt den upplevda nyttan.

Automatiserade nät

Labs² har arbetat med öppna nät sedan konceptet prövades för första gången 1999 med ViaEuropa i Hammarby Sjöstad i Stockholm, och kan idag som en av få leverantörer leverera helt automatiserade öppna nät. Labs² bedömer att efterfrågan på affärsstödsystem för öppna nät ökar och att efterfrågan blir allt mer internationell.

Bland kunderna till Labs² inom detta kundsegmentet märks stora energikoncerner som Vattenfall via deras bredbandsverksamhet på Gotland, C4 Energi i Kristianstad, stora fastighetsföretag som HSB Skåne och allmännyttiga bolag som Sigtunahem, LKF, Allbohus Fastighets AB, samt Hammarby Sjöstad med ett antal både privata och offentliga fastighetsföretag. Merparten av fastighetsägarna är kunder indirekt genom ViaEuropa som är en viktig kund för Labs² och tillika världens troligen första renodlade kommunikationsoperatör.

Genom ViaEuropa är även merparten av de på marknaden aktiva Internet-, telefoni- och medialeverantörerna stora användare av affärsstödsystemet BRIKKS. Dessa inkluderar bland annat Telia, Glocalnet, Adamo, Bahnhof, Bredband2, Blixtvik men även mediaföretag som Canal Digital och Viasat samt SF-Anytime och CDON. Med hjälp av BRIKKS har ViaEuropa skapat en effektiv hantering för tjänsteleverantörerna av de många öppna nät som finns såväl i Skandinavien som på den internationella marknaden.