Vad är BRIKKS?

Vår kompletta systemlösning BRIKKS hanterar hela värdekedjan från marknadsplats mot slutkund, via avancerade affärsprocesser, till automatisk styrning av underliggande nätverksutrustning.

Marknadens struktur

Labs² verksamhet är idag fokuserad på att tillhandahålla ett komplett affärsstödsystem till tre tydliga kategorier: media, operatörer och nätägare. Detta gör Labs² genom att utveckla, marknadsföra och sälja BRIKKS, bolagets egenutvecklade affärsstödsystem. Den vedertagna indelningen är att branschen skiljer på så kallade Operations Support Systems (OSS) och Business Support Systems (BSS).

OSS

Termen OSS används framförallt för att beskriva system som används av operatörer och nätägare för att hantera processer inom verksamheten. En huvudfunktion för OSS-processerna är att styra och övervaka växlar samt annan utrustning för att hantera leveranser av relevanta produkter och tjänster. OSS ger därutöver information om trafikmängder och används för övervakning inklusive felavhjälpning samt kontinuerlig optimering av tekniken.

BSS

BSS hanterar alla de processer som kretsar kring de kommersiella aspekterna av mediaaktörernas, operatörernas och nätägarnas verksamhet. Detta innefattar bland annat ett kompletterande affärssystem som hanterar kunder och supportprocesser, exempelvis ordermottagning, fakturahantering och inbetalningar. BSS/OSS innefattar sammantaget hela processflödet inom mediaaktörernas, operatörernas och nätägarnas verksamhet.