Vad är BRIKKS?

Vår kompletta systemlösning BRIKKS hanterar hela värdekedjan från marknadsplats mot slutkund, via avancerade affärsprocesser, till automatisk styrning av underliggande nätverksutrustning.

Affärslogik och funktionalitet

BRIKKS Business System (BBS)

BBS är den del av affärstödssystemet BRIKKS som inkluderar all nödvänding funktionalitet för att hantera alla provisionerings- och ekonomiaspekter av avancerade bredbandstjänster.

Med provisionering menas de processteg som krävs för att leverera en tjänst till kund. Funktionaliteten inkluderar system för fakturering (debitering, utskick av fysiska och/eller elektroniska fakturor och eskalering) och hantering av abonnemang, till exempel priser, startavgifter, avtalslängd m.m.

Funktionaliteten för både ekonomi och processtyrning är utvecklade i samverkan med övriga BRIKKS-system. På det sättet kan en hög grad av automation uppnås.

 

BRIKKS komponenter

 Översikt över BRIKKS fem olika subsystem