Vad är BRIKKS?

Vår kompletta systemlösning BRIKKS hanterar hela värdekedjan från marknadsplats mot slutkund, via avancerade affärsprocesser, till automatisk styrning av underliggande nätverksutrustning.

Gränssnitt mot konsument

BRIKKS Customer Portal (BCP)

BCP är gränssnittet mellan BRIKKS och konsumenten, oftast bestående av en marknadsplats där operatörens kunder kan beställa och hantera tjänster. Eftersom BCP integrerar med övriga processer inom BRIKKS-systemet kan konsumenten t.ex ta del av aktuell status i den beställningsprocess som skall resultera i en levererad bredbandsuppkoppling. Detta ger konsumenterna betydligt bättre kontroll över beställda bredbandstjänster än vad som är möjligt med traditionella systemlösningar.

Ett annat exempel på detta är att konsumenten genom BCP kan ändra sin hastighet på bredbandet (från t ex 10 Mbps till 100 Mbps) utan att behöva interagera med kundtjänst. BCP skapar på detta sätt nya kommersiella möjligheter för de operatörer som väljer att använda BRIKKS.

 

BRIKKS komponenter

 Översikt över BRIKKS fem olika subsystem