Vad är BRIKKS?

Vår kompletta systemlösning BRIKKS hanterar hela värdekedjan från marknadsplats mot slutkund, via avancerade affärsprocesser, till automatisk styrning av underliggande nätverksutrustning.

Rättighetslösningar för media

BRIKKS Media System (BMS)

Dagens kraftfulla bredbandsnät skapar goda möjligheter för att distribuera film och TV till både datorer och olika former av bredbandsboxar. BMS innehåller ett omfattande system för rättighetshantering som gör att t ex en film kan hyras av en konsument under 24 timmar. I samverkan med BBS erbjuds även ett stort antal betalningsmetoder, från att betala via operatörsfakturan till att använda olika former av bankkort, SMS eller presentkort.

 

BRIKKS komponenter

 Översikt över BRIKKS fem olika subsystem