Om Labs²

Labs² är ett mjukvaruföretag som levererar det egenutvecklade affärsstödsystemet BRIKKS för avancerade och automatiserade bredbandstjänster.

Den symmetriska bredbandsrevolutionen

Vi ser nu allt fler stora projekt som byggs runt om i världen, ny infrastruktur helt anpassad till Internet och bredband. Satsningarna börjar närma sig många hundra tusen lägenheter per projekt eller per stad, vilket motsvarar investeringar omfattande flera miljarder per projekt.

Hur påverkar detta Labs²? Dessa investeringar skapar en allt starkare efterfrågan på affärstödsystem som kan styra den nya tekniken och skapa nya goda affärer åt både oss och våra kunder. Vårt affärsstödsystem BRIKKS är idag färdigt för leverans på bred front, funktionerna är beprövade och har körts i ett antal år i stora installationer.