Labs² erhåller order på Ti BRIKKS - projekt för tjänsteutveckling till Ventelo-gruppen. Den initiala ordersumman överstiger 9 MSEK.
Pressmeddelande
Tisdag, 15 Mars 2005

Affären innebär att Labs² levererar ett antal omfattande tjänsteutvecklingsprojekt för att visa nyttan med Ti BRIKKS-plattformen. Målsättningen är att i förlängningen kunna erbjuda Ti BRIKKS som en huvudplattform för hela Ventelo:s digitala tjänsteutbud.

Överskottet från den initiala ordersumman kommer neutraliseras i resultat efter skatt (rörelseresultat före avskrivingar påverkas positivt) genom nedskrivning av goodwill på motsvarande belopp i Port It ASA.

”Uppdraget är en tydlig milstolpe i Labs²:s utveckling. Ventelo är en krävande och utmanande kund som dessutom befinner sig i ett stadium av kraftig tillväxt, så naturligtvis är vi hedrade av uppdraget. Dagens uppdrag är en utmärkt möjlighet att på en strategisk kund med omsättning i miljardklassen bevisa det stora värdet med vår systemlösning. Slutmålet som ligger utanför denna order är naturligtvis en fullständig beställning på Ti BRIKKS från Ventelo”, säger Jonas Birgersson VD på Labs².

”Ventelo är idag en av de snabbast växande aktörerna inom skandinavisk operatörsverksamhet. Vår uppfattning är att ett samarbete med Labs² kan ge oss strategiska fördelar på den snabbt konvergerande telekom och digitala tjänste-marknaden. Labs² har produkter och expertis som vi kan omvandla till konkret kundnytta, säger säger Mats Sandvik VD på Ventelo Sverige AB.

För mera information;
Jonas Birgersson, VD Labs²
+46 462 894 540.

Mats Sandvik, VD Ventelo Sverige AB
+46 8 546 526 66.