Storegate skriver avtal med Labs² om tjänsteleverans via Ti BRIKKS.
Pressmeddelande
Måndag, 2 Maj 2005

Storegate.se erbjuder alla användare av TiBRIKKS en ”Online-hårddisk” för att lagra digital information. Fördelen med att ha en extern hårddisk är att filerna kan nås från vilken dator som helst, när som helst. Det enda som krävs är en bredbandsuppkopplad dator och sina inloggningsuppgifter.

Anledningen till att fler och fler använder en online-hårddisk är tillgängligheten. Att ha en online-hårddisk innebär att man enkelt kan nå sin information var man än befinner dig. Det enda som krävs är en Internet-uppkopplad dator och personliga login-uppgifter. En online-hårddisk ger också möjlighet att dela ut information till arbetskolleger och vänner. Ett exempel på det är ett så kallat Webbalbum dit man kan man bjuda in vänner och bekanta som enkelt, via nätet, kan ta del av dina senaste foton m.m.

Säkerheten är också en viktig aspekt. Det är många som idag äger en digitalkamera. För dem allra flesta är fotona oersättliga, trots det har väldigt få säkrat dem i händelse av att olyckan är framme. Det finns idag många olika möjligheter att säkra sin digitala information, men dem allra flesta erbjuder inte den säkerhet man skulle önska.

Att investera i en egen hårddisk skyddar inte från inbrott eller brand etc. Dessutom får man ytterligare utrustning att hålla reda på. Ett bärbart minne är som gjort för att tappas bort. Att bränna egna CD är i direkt jämförelse ett kostnadseffektivt alternativ men skall, för att erbjuda hög säkerhet, förvaras på annan plats (exempelvis ett bankfack) vilket ger en omständlig hantering. Samtidigt är CD oerhört känslig för yttre påverkan och har en begränsad hållbarhet.

”Det är Bredbandsuppkopplingen som gör det möjligt att använda en online-hårddisk på ett effektivt sätt och Storegate är ett lysande exempel på en innovativ svensk bredbandsprodukt. Vi ser att den framväxande kommunikations och tjänste infrastruktur betyder mycket för utvecklingen en digital tjänste-sektor.”, säger Jonas Birgersson VD på Labs².

”Med Storegates tjänst lagras all information i dubbla system i en av Sveriges säkraste datahallar. Kombinerat med säkra Internetuppkopplingar och Labs²s produkt Ti BRIKKS erbjuds kunden ett komplett paket samtidigt som vi på ett effektivt sätt ökar räckvidden för vår produkt”, säger Bertil Hedén på Storegate.se.

”Antalet tjänsteleverantörer som får upp ögonen för Ti BRIKKS som ett effektivt sätt att nå nya kundgrupper i bredbandsnäten ökar hela tiden. Vi ser framför oss ytterligare samarbeten med tjänsteägare som kommer att underlätta vardagen för våra användare. Allt för att ge en bättre bredbandsupplevelse.”, säger Jonas Birgersson.

Storegates strategi är att erbjuda en online-hårddisk där kunderna skall kunna lagra all typ av digital information på ett och samma ställe, därmed har kunden access till all sin information var han/hon än befinner sig. Som ett led i det kommer Storegate inom kort även att erbjuda möjlighet för backup av information som finns lagrad i mobiltelefonen.

För mera information, ring Jonas Birgersson, VD Labs², på 070–515 27 62 eller Bertil Hedén, Storegate AB, på 070-320 14 02.


Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP-telefoni), egen internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs² agerar primärt på den skandinaviska stadsnäts- och operatörs-marknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.