Labs² skriver avtal med HSB Malmö om försäljning av IP-Telefoni via dotterbolaget Digisip AB.
Pressmeddelande
Måndag, 31 Oktober 2005

Affären innebär att Labs² via Digisip erbjuder bättre och billigare telefoni till HSB Malmös medlemmar. Bredbands-nätet HSB Bolina ger en räckvidd på 25 000 lägenheter. Alla boende som nås av HSB Bolina erbjuds att teckna ett telefonabonnemang oavsett om de har ett bredbandsabonnemang eller inte.

Digisip är Sveriges första oberoende leverantör av bredbandstelefoni och erbjuder kunderna en komplett telefonitjänst. Kunden behåller sin gamla telefon och väljer själv om de vill flytta över sitt telefonnummer från Telia eller få ett nytt nummer av Digisip.

"Vi befinner oss i en spännande period just nu där framsynta fastighetsägare som HSB Malmö i samarbete med innovativa företag som Digisip skapar nya tjänster för de boende. Dessa tjänster blir både bättre och billigare än tidigare",
säger Jonas Birgersson vd på Labs².

"Avtalet med Digisip är en viktig milstolpe för HSB Bolina. Genom att erbjuda fler tjänster över samma infrastruktur utnyttjar vi investeringen fullt ut. Digisips priser visar dessutom att satsningen på HSB Bolina ger det mervärde till våra medlemmar som vi räknat med",
säger Börje Nilsson chef för medlem och förvaltning på HSB Malmö.

"Personligen tror jag att detta är början på något stort. Genom att befria vanliga människor från deras fasta telefonabonnemang påbörjar vi processen med allt fler tjänster över bredbandsförbindelserna. Vi ser att IP-telefoni kommer att fortsätta växa och över tid helt ersätta den traditionella telefonin",
säger Jonas Birgersson vd på Digisip.

För mera information:
Jonas Birgersson, VD Labs², 070–515 27 62.
Börje Nilsson, Chef Medlem och Förvaltning på HSB Malmö, 040-35 77 00.


Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP-telefoni), egen internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs² agerar primärt på den skandinaviska stadsnäts- och operatörs-marknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.