Labs² uppgraderar Sveriges första öppna fibernät i Hammarbysjöstad till BRIKKS 3P (Triple Play) genom en beställning från ViaEuropa.
Pressmeddelande
Måndag, 24 April 2006

Affären innebär att Labs² utvecklar nödvändiga stödsystem till kommunikationsoperatören ViaEuropa, för att möjliggöra en automatiserad hantering av äkta bredbandstjänster som TV, TFN och Internet i Hammarbysjöstad.

"Hammarbysjöstad utökas med nya bostäder och lokaler där varje objekt utrustas med ett kompromisslöst fibernät. Enligt utbyggnadsplanen från HSEF (Hammarby sjöstads ekonomiska förening) skall man inom 8 år nå över 10 000 boende i området." säger Jonas Birgersson, VD på Labs².

"Genom detta projekt kommer alla boende i Hammarbysjöstad att kunna erbjudas ett fullt BRIKKS-erbjudande. Detta inkluderar ett helt öppet nät där varje lägenhet själv väljer fritt mellan ett stort urval av leverantörer för tjänster som Internet, telefoni, Digital TV via Bredband och Bredbandsbio (VoD). Eftersom BRIKKS underlättar för alla aktörer som önskar erbjuda kommersiella produkter via bredband, så kommer även ett antal tredjepartsprodukter som lagringstjänster, avancerade hemsidor, fotoframkallning och säkerhetsprodukter kunna erbjudas, säger Jonas Birgersson, VD på Labs².

"HSEF valde tidigt att ett öppet fibernät skulle erbjudas alla boende. Vi är nöjda med vad ViaEuropa har åstadkommit hittills, men självklart är det nu med BRIKKS 3P som den verkliga nyttan med vår fiber blir uppenbar", säger Dofner Iggström på HSEF.

"Labs² arbetar kontinuerligt med att utöka systemstödet för olika underliggande hårdvaror genom BRIKKS. Med detta uppdrag från ViaEuropa och HSEF får vi möjligheten till att genomföra en integration med en ledande svensk tillverkare av nätutrustning; PacketFront. Detta skapar nya gemensamma möjligheter för oss tillsammans med PacketFront, både nationellt och internationellt", säger Jonas Birgersson.

För mera information, ring:

Jonas Birgersson (Labs²) på 070-515 27 62 eller
Dofner Iggström (HSEF) på 070-737 20 55.