Labs² tecknar avtal med Ella Kommunikasjon AS om att leverera BRIKKS med en komplett KO-funktion för att skapa ett öppet nät
Pressmeddelande
Tisdag, 11 Juli 2006

Ella kommunikasjon AS, som är ett helägt dotterbolag till Agder Energi AS, väljer en BRIKKS-lösning från Labs² för att skapa ett komplett "triple play-erbjudande" (Internet, tv och telefoni) i öppet nät. Målet är att inom tre år ha över 18 000 bredbandskunder.

Initialt ordervärde bedöms till 2 MSEK och vid en fas 2 tillkommer ca 4 MSEK per år (beroende på antalet BRIKKS-användare).

"Det är naturligtvis mycket glädjande att kunna berätta om denna viktiga beställning. Den norska marknaden för öppna nät och avancerade bredbandstjänster utvecklas snabbt", säger Jonas Birgersson, VD Labs².

"BRIKKS-systemet tillsammans med Labs²s långa erfarenhet är precis vad vi har sökt efter. Tillsammans kommer vi att skapa ett riktigt starkt öppet nät i Norge", säger Tore Fuglestad, Administrerende direktør på Ella Kommunikasjon AS.

"Detta passar Labs² perfekt i ambitionen att sprida kunskap om öppna nät till allt flera länder och samtidigt skapa en fungerande tjänstemarknad för de tjänsteleverantörer som vill samarbeta med oss" säger Jonas Birgersson, vd på Labs².

För mer information:

Jonas Birgersson, +46 70 515 27 62
Tore Fuglestad, +47 90 56 97 00