Tidigareläggande av årsstämma
Pressmeddelande
Fredag, 14 Mars 2008

Styrelsen för Labs² Group AB har beslutat att tidigarelägga årsstämman till den 14 april 2008. Kallelse till årsstämman kommer att offentliggöras den 17 mars 2008.

Tidigareläggandet innebär att årsstämman kommer att äga rum samma dag som den extra bolagsstämman. Det är styrelsens uppfattning att bolaget härigenom sparar onödiga kostnader samt underlättar för aktieägarna att utöva sitt inflytande.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Jonas Birgersson, verkställande direktör Labs², 0705-152 762.