Labs² har ingått förlikning med huvudägarna bakom Vitel AS.
Pressmeddelande
Tisdag, 30 September 2008
I januari 2007 vann Labs² Norge ASA i norsk tingsrätt en tvist från 2002 mot SEA Norge NUF gällande återförsäljning av telefoni. SEA Norge NUF blev dömt till att betala Labs² Norge ca 1,6 MNOK. Då bolaget var upplöst riktade Labs² i mars i år anspråk mot personerna bakom SEA Norge NUF, vilka är samma personer som står bakom Vitel AS.

Det är med dessa personer Labs² ingått förlikning.

För Labs² del får förlikning både en positiv resultat- och kassaflödespåverkan.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Birgersson
Grundare och verkställande direktör i Labs²
Tel: 070-515 27 62
Epost: Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den