Ny Certified Adviser för Labs² Group.
Pressmeddelande
Torsdag, 26 Mars 2009

Labs² Group AB, vars aktie är listad på First North, byter Certified Adviser från den 1 april 2009. Ny Certified Adviser för bolaget kommer i fortsättningen att vara Thenberg och Kinde Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Werne
Styrelseordförande i Labs²
Tel: +46 708 482 540