Kommuniké bolagsstämma i Labs² Group AB
Pressmeddelande
Torsdag, 16 Februari 2017

Kommuniké från extra bolagsstämma i
Labs² Group AB (publ) den 16 feubrari 2017

Vid extra bolagsstämman i Labs² Group AB (publ) den 16 feubrari 2017 beslutade stämman enligt följande:

Split av bolagets aktier
split 1:100 av Bolagets aktier och beslut om ändring av § 5 i bolagsordningen enligt i huvudsak följande.
Bolagets aktier skall läggas delas upp (split) innebärandes att en (1) gammal aktie delas upp i etthundra (100) nya aktier.

Bolagsordningen uppdateras som följd av ovan beslut enligt förslag i kallelsen.