Video från LeWeb '08
Nyheter
Torsdag, 15 Januari 2009

Nu finns ett videoklipp uppe från LeWeb '08, där Jonas Birgersson deltog i en paneldiskussion.

Jonas berättar om modellen för öppna nät baserade på en kraftfull och kostnadseffektiv infrastruktur - hur det fungerar i praktiken och varför modellen är det självklara valet för nästa generations bredbandsnät.