Labs² skriver avtal med nationell bredbandsaktör, via dotterbolaget ViaEuropa Infrastructure AB.
Pressmeddelande
Måndag, 17 Januari 2005

Affären innebär att Labs² genom kommunikationsoperatören ViaEuropa erbjuder ytterligare en aktör på konkurrens-neutralt sätt till slutkunder i öppna nät.

”Dagens affär är intressant, vi har redan sedan tidigare det största urvalet av bredbandstjänster till öppna nät och året börjar bra med ytterligare tjänsteavtal. Avtalet är ett ramavtal, vars första nät är Hammarbysjöstad. Antalet öppna nät ökar stadigt vilket ger vårt dotterbolag ViaEuropa goda möjligheter.”,” säger Jonas Birgersson VD på Labs².

För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 – 515 27 62


Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP-telefoni), egen Internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs² agerar primärt på den skandinaviska stadsnät och operatörsmarknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.