Labs² har höjt samtrafiktaxan för Telenor i Norge
Pressmeddelande
Tisdag, 25 Januari 2005

Genom dotterbolaget Port IT ASA har Labs²-gruppen ett avtal om samtrafikutbyte med Telenor i Norge. Den 1/12 2004 höjde Port IT ASA avgifterna för de telefonsamtal som terminerar i Port IT ASA:s nät. Denna höjning skedde efter en långvarig diskussion med Telenor angående det faktum att de valt att ta ut två olika priser för terminering avseende sitt fasta och mobila nät. Telenor och Port IT har under en längre tid förhandlat kring dessa olika synsätt men då norsk media uppmärksammade detta på bred front igår valde Labs² att gå ut med detta förtydligande

Jonas Birgersson, koncernchef på Labs² säger:

"Den pågående diskussionen i Norge är principiellt intressant, varför skall ett samtal i mobilnätet betinga ett mycket högre pris än om det termineras i ett traditionellt eller ett Internetbaserat nät. Denna fråga är av stor betydelse för hur ansvariga myndigheter ska kunna skapa effektiv konkurrens. Över tid kommer säkert den fria prissättning som idag råder på den norska marknaden att regleras, men då är det viktigt att inte några typer av nät särbehandlas. Vi följer den norska utvecklingen noga då vi känner ett stort stöd från slutanvändare som vill få bättre och billigare bredband och telefoni. För att det skall ske måste denna typ av principer prövas."