Nordisk Film väljer Labs² som leverantör och utvecklingspartner för sin kommande bredbands video-tjänst.
Pressmeddelande
Torsdag, 24 Februari 2005

Affären innebär att Nordisk Film idag har skrivit avtal med Labs² om leverans av en komplett lösning för bredbandsvideo (Video on Demand) baserad på Ti BRIKKS Media System.

Den färdiga tjänsten kommer att erbjudas via ett samarbete mellan Nordisk Film och Dansk TV2 som går under namnet Tv2 Sputnik. Redan idag finns det på bredbandsportalen, http://www.sputnik.dk, ett omfattande utbud av framförallt TV-program.

”Detta är en genombrottsaffär för Labs². Dels är Nordisk Film ett av de absolut ledande mediaföretagen i Skandinavien och dels så innebär detta vår första större affär för Ti BRIKKS Media System utanför Sverige”, säger Jonas Birgersson VD på Labs².

”Vår tjänst kommer att erbjuda användarna sin egen video-butik på nätet. Det finns inte längre någon anledning att hämta eller lämna fysiska ting, hela utbudet är bara några knapptryckning bort. Det är en spännande utveckling med stora möjligheter”, säger Kenneth Plummer VD på Nordisk Film.

”Det är imponerande att se hur snabbt Danska media-aktörer skyndsamt ser över möjligheterna och kommer med intressanta tjänster. Speciellt intressant är samarbetet mellan företag som erbjuder film och TV distribuerat över bredband. Detta tror jag kan ge stor fördelar för de danska konsumenterna. Sist men inte minst är det extra roligt att få arbeta i ett kreativt och spännande projekt inom Öresundsregionen”, säger Jonas Birgersson VD på Labs².

För mera information;

Jonas Birgersson - VD Labs²
+46 070 515 27 62

Kenneth Plummer - VD på Nordisk Film
+45 36 18 82 00.


Nordisk film

Nordisk Film är en del av Egmont och ledande inom utveckling, produktion och distribution av film och andra rörliga medier i de nordiska länderna.

Verksamheten omfattar film, tecknad film, reklamfilm, musik-videor, video, dvd, TV samt elektroniska spel.

Nordisk Film har de nordiska rättigheterna till distributionen av Sony PlayStation och äger biografer i Danmark och Norge.

Utöver det äger Nordisk Film bolag inom efterbearbetning, film-laboratorier och uthyrning av broadcast-utrustning.

Nordisk Film omsätter € 345 miljoner. i Norden (2003) och sysselsätter ca 1.090 medarbetare.


Labs²

Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP telefoni), egen Internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs² agerar primärt på den skandinaviska stadsnät och operatörsmarknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.