Labs² avyttrar delar av den norska verksamheten Port It ASA till Ventelo Norge AS.
Pressmeddelande
Tisdag, 15 Mars 2005

Köpeskillingen är totalt 30 MNOK uppdelat på:

  • Kontant: 15 MNOK (initialt) + 5 MNOK (tilläggsköpeskilling baserat på omsättningen över kommande 12 månader).
  • Tjänster: 10 MNOK som avbetalas mot en del av kostnaden för köp av tjänster från Ventelo.

Köpeskillingen kommer i sin helhet skrivas av mot goodwillvärdet i Port It ASA. Försäljningen av kunderna kommer medföra en minskad omsättning av lågmarginalförsäljning i koncernen (del av omsättning i kvartal 4: 73%), men ej påverka den organiska tillväxten.

Affären innebär att Labs² avyttrar hela sin traditionella teknikbas och merparten av kundavtalen kopplade till denna plattform till Ventelo Norge AS. Denna tekniska lösning har uteslutande drivits inom dotterbolaget Port It ASA som i samband med denna omläggning kommer döpas om till Labs² Norge.

”Denna affär följer precis vår utstakade plan, genom att överlåta vår traditonella teknikbas och tillhörande kunder kan vi öka satsningen på våra huvudområden som IP-baserade lösningar. Genom att kunna lämna över våra kunder till Ventelo så vet vi att de fortsatt kommer att erbjudas den bästa lösningen.”, säger Jonas Birgersson VD på Labs².

”Ventelo är idag en av de snabbast växande aktörerna inom helhetsåtaganden kring telekommunikation och genom dagens affär ökar våra volymer ytterligare. Att överta ansvaret för ett antal viktiga kundkonton är ett förtroende som vi skall förvalta väl”, säger Thore Berthelsen Managing Director på Ventelo Norge AS.

För mera information;
Jonas Birgersson, VD Labs²
+46 462 894 540.

Thore Berthelsen, MD Ventelo Norge AS
+47 38 79 79 79.


Labs²

Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP telefoni), egen Internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs² agerar primärt på den skandinaviska stadsnät och operatörsmarknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.


Ventelo

Ventelo är en fristående privatägd nordisk teleoperatör som erbjuder ett komplett utbud av kommunikationstjänster för företag och teleoperatörer. Med huvudsaklig verksamhet i Sverige och Norge omsätter vi över 2 miljarder kronor per år och har över 75 000 företagskunder.

Affärsidé
Ventelos affärsidé är att erbjuda helhetslösningar inom mobiltelefoni, fast telefoni, data och Internet till företagsmarknaden i Norden. Som kund erhåller ni flexibla lösningar som gör er kommunikation enklare samt kundvård som överträffar era förväntningar och gör er administration enklare.