Labs² inleder strategiskt samarbete med Ventelo-gruppen angående produktion och försäljning av tjänster för bredband och telefoni.
Pressmeddelande
Tisdag, 15 Mars 2005

Affären innebär att Labs² erbjuds tillgång till ett antal produkter inom Ventelo-gruppen i Sverige och Norge för att kunna erbjuda bättre och billigare tjänster inom framför allt bredband och IP-telefoni. Ventelo kommer i sin tur erbjudas olika ISP-tjänster från Labs².

”Denna affär ger oss tillgång till stora resurser och kommer att göra det möjligt för att skyndsamt ta fram samt erbjuda avancerade tjänster inom IP-telefoniområdet. Med de båda koncernernas samlade resurser ser jag det som ett rimligt mål att skapa den skandinaviska marknadens vassaste IP-telefonierbjudande.”, säger Jonas Birgersson VD på Labs².

”Ventelo kommer att satsa betydande resurser på att bli den mest förmånliga partnern för olika former av strategiska samarbeten inom telekomvärlden. Den form av nära samarbete som vi idag inleder med Labs² är något som vi ser som en viktig del av framtida strategi”, säger säger Mats Sandvik, VD på Ventelo Sverige AB.

För mera information;
Jonas Birgersson, VD Labs²
+46 462 894 540.

Mats Sandvik, VD Ventelo Sverige AB
+46 8 546 526 66.