Labs² skriver avtal med HSB Malmö angående Ti BRIKKS för att användas i HSB Turning Torso.
Pressmeddelande
Måndag, 4 April 2005

Affären innebär att Labs² levererar Ti BRIKKS och faktureringstjänster till HSB Turning Torso.

”Affären är betydelsefull, genom att använda Ti BRIKKS i kombination med ett kraftfullt bredbandsnät så kan många innovativa funktioner komma de boende till goda. HSB Turning Torso kommer att bli ett utmärkt tillfälle att bevisa nya trygghets och bekvämlighetstjänster” säger Jonas Birgersson, VD på Labs².

”HSB Turning Torso är ett prisbelönat spetsprojekt inom boende utveckling. Genom att använda moderna tekniska lösningar kan vi utveckla nya erbjudanden till de boende. Det vi lär oss i projektet kan säkert bli värdefullt för alla våra medlemmar. Nya digitala tjänster skall kunna spridas även utanför denna speciella fastighet”, säger Greg Dingizian, VD för HSB Malmö.

”Personligen är det med tillfredställelse som jag noterar att Ti BRIKKS kan fylla en viktig funktion för ledande fastighetsägare även när andra aktörer har tecknat ramavtal kring bredbandsinfrastrukturen. Under året tror jag att vi kommer att få fastighetsägare att flytta fram sina positioner kring detta området”, säger Jonas Birgersson.

För mera information, ring Jonas Birgersson på 070–515 27 62 eller Greg Dingizian på 040-35 77 00


Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP-telefoni), egen internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs² agerar primärt på den skandinaviska stadsnäts- och operatörs-marknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.