Digisip AB, lanserar ett uppgraderat IP-telefonierbjudande framförallt riktat till den svenska marknaden.
Pressmeddelande
Måndag, 20 Juni 2005

Digisip AB, helägt dotterbolag i Labs²-gruppen, lanserar idag ett uppgraderat telefonierbjudande. Förbättringarna är bland annat: egen nummerserie, nummerportering och fri nummerpresentation i alla abonnemang.

”Digisip kommer i och med dagens lansering att kunna erbjuda 320 000 telefonnummer i egen nummerserie, dessa är tillgängliga i samtliga riktnummerområden i Sverige. Dessutom erbjuder Digisip en för kunden helt automatiserad portering av nuvarande telefonnummer. Dessutom har vi valt att inkludera fri nummerpresentation i alla våra abonnemang, nya såväl som gamla. Bara på nummerpresentationen sparar våra abonnenter ytterligare 20 SEK per månad jämfört med Telia.” säger Jonas Birgersson VD på Labs².

”I samband med denna lansering av en förbättrad tjänst så kommer Digisip att börja marknadsföra sina tjänster mot ett annat av Labs²-gruppens företag, nämligen Internetoperatören Bredband2. Detta är en modell som vi tror mycket på, bättre prisbild för kunderna och allt fler anledningar att helt säga upp sitt teleabonnemang” säger Jonas Birgersson VD på Labs².

För mera information kontakta:
Jonas Birgersson, VD Labs², på 070–515 27 62.


Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP-telefoni), egen internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs² agerar primärt på den skandinaviska stadsnäts- och operatörs-marknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.