Labs² lanserar ett VoD-samarbete med Live Networks.
Pressmeddelande
Tisdag, 28 Juni 2005

Labs² kommer via sin portal BRIKKS att erbjuda bredbands-video till slutanvändare.

”Live Networks är en av de tidiga pionjärerna inom VoD och har ett intressant utbud samt en god räckvidd på de marknader där Labs² själva och genom partners har ett gott kundunderlag. Naturligtvis är vi glad för förtroendet och ser fram emot att utveckla flera mervärden kring film via bredband” säger Jonas Birgersson VD på Labs².

”Live Networks har lång erfarenhet av VoD och ett samarbete med bredbandsoperatörer och portalen som förmedlar tjänster är en viktig komponent när kundernas efterfrågan ökar kontinuerligt. Starka samarbeten ger oss en större möjlighet att bygga upp den mest intressanta katalogen och under hösten kommer användarna att kunna glädjas åt många fina filmstunder” säger Björn Schröder VD på Live Networks.

För mera information kontakta:

  • Jonas Birgersson, VD Labs², 070–515 27 62.
  • Björn Schröder, VD Live Networks, 08 791 66 60


Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP-telefoni), egen internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs² agerar primärt på den skandinaviska stadsnäts- och operatörs-marknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.