Labs² och Rymdbolaget startar Space Media Network AB
Pressmeddelande
Tisdag, 30 Augusti 2005

Labs² och Rymdbolaget startar Space Media Network AB för att erbjuda marknadens aktörer distribution och kontribution av högupplösande video och IPTV i dagens och framtidens bredbandsnät.

Space Media Network erbjuder teknisk infrastruktur för alla behov kring distribution av IPTV, kontribution för professionella mediaaktörer och strömmande media av högsta kvalité.

Jonas Birgersson, VD på Labs²:

Med SMN skapas en katalysator för den Svenska mediabranschen. Spetsteknik blir via tydliga distributions och kontributionstjänster från SMN mycket mera tillgängliga än idag. Detta faktum skapar nya kreativa möjligheter för aktörer som TV- och produktionsbolag. Tillsammans med det starka intresset för IPTV och HDTV bland slutkonsumenterna kombinerat med den höga svenska bredbandsutbyggnaden kan SMN uppdragsgivare skapa mycket intressanta mediaprodukter.

Lars Winther Hansen, tf VD på Space Media Network:

Space Media Network skapar breda lösningar och kommer att agera som en industriell partner utan slutkundskontakt. Den tekniska bas våra ägare förfogar kommer att paketeras av SMN och erbjudas som tydliga tjänster. Vårt erbjudande är unik flexibilitet rörande kontribution och distribution utan att tumma på kvalitén och till rimliga kostnadsnivåer.

För mera information, kontakta:

  • Jonas Birgersson, VD Labs², på 070 – 515 27 62
  • Lars Winther Hansen, tf VD Space Media Network / SMN AB, på 0733 - 41 30 78