Labs² skriver avtal med Svenska Fiberbolaget AB angående försäljning av infrastruktur samt framtida strategisk samarbete.
Pressmeddelande
Onsdag, 21 September 2005

Affären innebär att Fiberbolaget köper ut den befintliga infrastrukturen som Labs² idag äger för 10 miljoner SEK. Det bokförda värdet är c:a 3,5 miljoner SEK. Labs² kommer via ett strategisk samarbete hyra tillbaka och fortsätta driva infrastrukturen samt producera ett antal tjänster via denna.

”Det är mycket tillfredställande för Labs² att kunna fokusera på vår kärnaffär, att operera infrastruktur och producera tjänster till våra kunder och deras slutanvändare. Genom dagens affär erbjuds vi betydligt mera infrastruktur per krona samt inleder ett kundförhållande till Fiberbolaget som vi tror kommer att kunna bli betydande under kommande år. Fiberbolaget är nystartat men har omfattande planer där vi är glada att kunna ingå som en betydande leverantör”, säger Jonas Birgersson VD på Labs².


Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP telefoni), egen Internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs² agerar primärt på den skandinaviska stadsnät och operatörsmarknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.