Inmotion skriver avtal med Labs² om tjänsteleverans via Ti BRIKKS.
Pressmeddelande
Måndag, 21 November 2005

Ett avtal om leverans av Inmotions projektstyrningstjänster har tecknats mellan Labs² och Inmotion. ”Genom samarbetet kan Inmotion nu erbjuda alla Labs² kunder en tjänst för att stödja målfokuserat projektarbete på ett enkelt sätt”, säger Martin Andersson, VD på Inmotion.

”Inmotions produkter förbättrar ytterligare värdet av ett BRIKKS konto för små och medelstora företag. En säker och prisvärd bredbandsuppkoppling kombinerad med denna typ av tjänst är intressant för många.” säger Jonas Birgersson, VD på Labs².

Tjänsten, som baseras på produkten ProjectCompanion Light, innehåller funktioner som är utvalda för att passa mindre företag som driver projekt inom givna tids- och kostnadsramar, eller som fakturerar sin tid.

”De ekonomiska motiven för att utnyttja tiden effektivt i projekten är mycket starka”, säger Martin Andersson. Han har tidigare lagt fram en doktorsavhandling om förbättring av projektresultat på Handelshögskolan i Stockholm.

Erfarenheterna visar att oklara projektmål och bristande styrning gör att projekten inte blir lönsamma. Det gäller att etablera arbetsmetoder och system som hjälper att fokusera på det viktigaste, och som snabbt ger feedback om planen inte håller.

”Det finns stor hävstång i fungerande projektstyrning, men många företag arbetar ännu inte med detta systematiskt”, menar Martin Andersson. Ofta finns inte tid att tänka igenom hur projektstyrningen skall gå till eftersom alla resurser binds upp i det operativa arbetet. ”Just därför är det särskilt roligt att kunna erbjuda mindre företag en färdig lösning som en tjänst direkt via bredbandsuppkopplingen”.

Inmotion utvecklar lösningar som bidrar till verksamhetsstyrning, projektstyrning, och kvalitetssäkring i företag i ett flertal branscher både i Sverige och internationellt. Typiska användare av produkterna är konsultföretag, IT-avdelningar, industriföretag och ekonomiavdelningar. För mer information se www.inmotion.se.

För mera information, kontakta Jonas Birgersson, VD Labs², på 070–515 27 62 eller Martin Andersson, VD Inmotion, på 08-744 22 80, 070-744 22 98 eller via Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den


Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP-telefoni), egen internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs² agerar primärt på den skandinaviska stadsnäts- och operatörs-marknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.