Labs² Group AB och Hanse Communication har skrivit avtal om förvärv
Pressmeddelande
Onsdag, 30 November 2005

Labs² Group AB och Hanse Communication har skrivit avtal om förvärv och därmed kommer Hanse Communication bli ett helägt dotterbolag inom koncernen. Betalningen är initialt 7 MSEK och betalas med egna nyemitterade Labs²-aktier genom styrelsens bemyndigande om apportemission.

En tilläggsköpeskilling med löptid över 12 månader baserad på resultatet under 2006 kan ge maximalt 2 MSEK ytterligare. För att detta skall falla ut måste resultatet i det förvärvade bolaget uppgå till minst 3 MSEK.

Det stora värdet i affären ligger i synergierna som är drygt 2 MSEK på årsbasis. Genom förvärvet kommer Bredband2 (Labs²-gruppens helägda dotterbolag) att erbjuda Internetaccess och andra Internetrelaterade tjänster till företag i Mälardalen.

För mera information: Jonas Birgersson VD Labs² Group på 070 515 27 62.


Labs² är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband.

Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem), egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP-telefoni), egen Internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik.

Labs² agerar primärt på den skandinaviska stadsnäts- och operatörs-marknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund.

För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster.

Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.