Labs² Group AB:s förvärv av Hanse Communication är nu slutfört
Pressmeddelande
Måndag, 12 December 2005

Hanse Communication är nu ett helägt dotterbolag i Labs²-koncernen. Bolagets balansräkning konsolideras i Labs²-koncernens balansräkning fr.o.m. 1 december 2005.

Labs²:s bedömning är att investeringen bör vara återbetald inom tre år. Affären innebär synergier på produktionskostnader för existerande Hanse Communication tjänster på upp till 2 MSEK på årsbasis.

Affären ger Labs² tillgång till en intressant position på företagsmarknaden för Internetaccess i Mälardalen.

Betalningen är initialt 7 MSEK och betalas med 12.291.022 egna nyemitterade Labs²-aktier.

En tilläggsköpeskilling med löptid över 12 månader baserad på resultatet under 2006 kan ge maximalt 2 MSEK ytterligare. För att detta skall falla ut måste resultatet i det förvärvade bolaget uppgå till minst 3 MSEK under 2006.