Labs² ökar expansionstakten för BRIKKS i öppna stadsnät genom ett tillskott på 9,3 MSEK.
Pressmeddelande
Onsdag, 25 Januari 2006
  • BRIKKS är idag det helt ledande systemet för att leverera multipla tjänster i öppna nät i Sverige, vare sig måttet är antal användare eller total omsättning. Under år 2006 skall antalet användare dubblas till 50 000 användare. Huvuddelen av ökningen skall liksom tidigare bygga på organisk tillväxt.
  • Den nationella räckvidden för tjänster via BRIKKS skall under året öka från stadsnät på idag 20 orter till 35, vilka i princip är alla Sveriges större orter befolkningsmässigt. Denna räckvidd gör BRIKKS till det främsta alternativet för all utrullning av nya tjänster i öppna nät.
  • BRIKKS är världens första renodlade multioperatörs-system och är utvecklat för att över nästa generations digitala infrastruktur kunna leverera en överlägsen bredbandsupplevelse till slutkunden. BRIKKS innebär även överlägsen affärsnytta för infrastrukturägare, rättighetsinnehavare och applikationsutvecklare.

Utveckling med Triple Play (TV / Telefon / Bredband) över fibernät är början på den framtid som med BRIKKS blir både lönsam och lättförstålig. Labs² noterar även ett ökat intresse från olika operatörer och nätägare för BRIKKS i stadsnät från hela Skandinavien.

Styrelsen för Labs² Group AB beslutar, i enlighet med bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 28 april 2005, att bolaget genomför en riktad nyemission av 15 miljoner Labs²-aktier. Nyemissionen ger Labs² ett kapitaltillskott på 9,3 MSEK till kursen 0,62 kronor per aktie, vilket är snittkursen under tre veckor.