Labs² förvärvar 16,67 procent för 2 MNOK i det norska bredbands-tjänstföretaget Verigo Norge AS.
Pressmeddelande
Fredag, 3 Februari 2006

Förvärvet innebär att Labs² kommer bli delägare i ett av Norges nya innovativa bredbandstjänsteföretag.

"Den investering som alla energibolag måste göra på grund av nya lagkrav angående mättning och debitering av enstaka hushålls energiförbrukning skapar stora möjligheter. Verigo är en aktör som med ett innovativt koncept söker att realisera dessa möjligheter. Labs² tror att Verigo har goda förutsättningar att kunna bli en stark partner till merparten av Norges alla energi och fastighetsbolag. Partnerskap och delägarskapet kan ge oss på Labs² mycket goda synergier på den Norska stadsnätsmarknaden, säger Jonas Birgersson, VD på Labs².

"Labs² ger oss genom sitt deltagande tillgång till Europas ledande kunskap om operation och utveckling av avancerade bredbandstjänster, så självklart välkomnar vi denna kunniga industriella part. Tillsammans med våra framtida kunder, energi och fastighetsföretagen, kan vi göra mycket för nordisk utveckling av nyttiga och lönsamma tjänster över bredband", säger Dag Dvergsten, Ordförande på Verigo.

För mera information:

Jonas Birgersson: 070 515 27 62
Dag Dvergsten: +47 90 89 24 40