Allbohus Fastighets AB väljer BRIKKS från Labs² som KO-system till sitt nya öppna bredbandsnät som idag omfattar 1600 lägenheter. Ordervärdet beräknas till 6,5 MSEK.
Pressmeddelande
Tisdag, 21 Mars 2006

Affären innebär att Labs² med sitt konsortium "Svenskt Fastighetsbredband" har fått i uppdrag att bestycka ett äkta bredbandsnät till alla Allbohus fastigheter. Labs² kommer med BRIKKS som KO-system (kommunikationsoperatör) att hantera multipla tjänster (Triple Play: Internet, IP-TFN, IPTV, VoD), så att de boende kan välja sin egen mix av bredbandstjänster.

"Genom dagens affär kommer ytterligare ett bredbandsnät öppnas upp för valfrihet och konkurrens på lika villkor. Detta ger betydande pris/prestanda fördelar för slutkunderna. För samma tjänst (10/10 Mbps) blir besparingen uppskattningsvis ca 150 SEK per kund och månad i jämförelse mot vad de betalar idag," säger Jonas Birgersson, VD på Labs².

"Det är med stor tillfredställelse som vi nu kan öppna upp vårt kraftfulla bredbandsnät, vilket innebär att alla markandens aktörer kan konkurrera på helt lika villkor och att våra boende fritt kan välja tjänster. Detta leder både till bättre priser, nya abonnemangsformer och ökat utbud av tjänster. Via marknadsplatsen kan även lokala bolag erbjuda sina tjänster lokalt och nationellt", säger Börje Norén, VD på Allbohus Fastighets AB.

Jonas Birgersson på 070-515 27 62 eller
Börje Norén på 0472-150 50