Labs² fortsätter sin renodling av koncernen med fokus på BRIKKS och säljer operatörsverksamheterna Bredband2, Digisip och ViaEuropa.
Pressmeddelande
Onsdag, 29 Mars 2006

Försäljning av operatörsverksamheterna

Verksamheterna säljs för en köpeskilling på ca 14 MSEK inklusive ett 7-års avtal för köp av BRIKKS-tjänster beräknat till ca 700 MSEK under perioden (vilket överskrider dagens intäkter för operatörsverksamheten). Labs² erhåller en högre BRIKKS-ersättning om antalet användare ökar snabbare än beräknat.

Köpare är riskkapitalistbolaget E-Business.

Fokus på BRIKKS

Affären möjliggör för Labs² att fokusera på den ökade efterfrågan av BRIKKS-tjänster till målgrupperna; media, operatörer och öppna nät.

Framgångsfaktorer

Genom en ny neutral position i marknaden så ökar sannolikheten ytterligare att överstiga det uppsatta målet om 50 000 kommersiella BRIKKS-användare under 2006. Detta motsvarar en ökning med 100% mot 2005 och en bibehållen historisk ökningstakt då 2005 ökade med 100% från 2004.

"Vi har under en längre tid känt en allt starkare efterfrågan på vår systemplattform BRIKKS samt tecknat ett ökat antal orders. Dagens affär ger oss en neutral position med ökade affärs-möjligheter. Vårt mål är att BRIKKS skall uppfattas som något av en standardlösning för bredbandstjänster (Internet, IP-telefoni, IP-TV, VoD & XoD) i Skandinavien", säger Jonas Birgersson VD på Labs².

"Vi ser goda möjligheter att uppnå en stark position med BRIKKS inom segmenten operatörer och öppna nät. Inom mediasegmentet producerar vi idag redan 90% av alla lagliga VoD nedladdningar i Skandinavien åt våra ledande kunder som SF-anytime, Nordisk film, Musicbrigade och CDON inom MTG ", säger Jonas Birgersson VD på Labs².

För mera information, ring:

Jonas Birgersson på 070-515 27 62