Labs² levererar Internettjänster till c:a 12 000 potentiella hushåll för Bredband2 till Öresundskrafts Stadsnät i Helsingborg
Pressmeddelande
Tisdag, 29 Augusti 2006

Affären innebär att Labs² på uppdrag av bredbands-operatören Bredband2 levererar BRIKKS och Internettjänster till det öppna bredbandsnätet i Helsingborg.

Öresundskrafts Stadsnät är även ett av de näten där Bredband2s satsning på högkvalitativa företagsabonnemang kommer lanseras.

"Vi kommer kunna leverera många nya intressanta bredbandstjänster till våra kunder i Öresundskrafts stadsnät. Samtidigt ökar Labs² räckvidden ytterligare för sina tjänster," säger Lars Winther-Hansen, kommersiellt ansvarig på Labs².

"Öresundskrafts Stadsnät är mycket positiva till Bredband2 som en ny tjänsteleverantör i det öppna bredbandsnätet. Utbudet av tjänster ökar i form av flera Internettjänster med den höga kvalitet som Labs² garanterar.", säger Diedrik Fälth, Produktchef stadsnät, Öresundskraft.

För mera information, ring:

Lars Winther-Hansen på 0733- 413 078
Diedrik Fälth på 0704-183 211