SkyCom väljer BRIKKS som systemlösning för sin operatörs-verksamhet. Ordervärdet är initialt 10 MSEK
Pressmeddelande
Tisdag, 5 September 2006

"Affären med Sky Communication in Sweden AB är en genombrottsaffär för Labs², som tydligt visar det stora behovet på marknaden för effektiv hantering av bredbandstjänster.

Med BRIKKS kan vi hantera både stora volymer abonnenter men även ett snabbt ökande antal bredbandstjänster per hushåll och detta med låga driftskostnader. Sammantaget ger detta stor konkurrenskraft till våra uppdragsgivare med bättre och billigare bredbandstjänster till deras slutkunder.", säger Jonas Birgersson, VD på Labs².

"Vi är imponerade av Labs²s fokus på hög kvalitet och kostnadseffektiva hantering av den komplexa operatörs-affären. Den automatisering av processer som BRIKKS erbjuder ger stora kostnadsfördelar och det är för oss uppenbart att BRIKKS kommer att bli branschstandarden för öppna nät och operatörer i framtiden.", säger Jöns Petter Lidström, VD på SkyCom.

För mera information, ring:

Jonas Birgersson på 0705-15 27 62
Jöns Petter Lidström på 0706-99 75 57