Labs² har skrivit avtal om förvärv av SkyComs driftbolag
Pressmeddelande
Tisdag, 5 September 2006

Labs² Group AB och Sky Communication in Sweden AB har skrivit avtal om förvärv av SkyComs driftbolag som blir ett helägt dotterbolag inom Labs²-koncernen.

Labs² kommer genom det förvärvade bolaget hantera alla SkyComs operatörsverksamheter under minst 6 år.

Samarbetet mellan Labs² och SkyCom är ett tydligt tecken på den pågående konsolideringen av bredbandsmarknaden. Dagens affär ger både SkyCom och Labs² nya möjligheter för ett aktivt deltagande av konsolideringen på operatörsmarknaden.

Styrelsen för Labs² har, under förutsättning av bolags-stämmans godkännande, beslutat om emission av högst 100 miljoner nya aktier till SkyCom som ersättning för driftbolaget. Förvärvet är villkorat bolagsstämmans godkännande och de nyemitterade aktierna har ett totalt värde per idag om cirka 90 miljoner kronor.

Den extra bolagsstämma som skall godkänna emissionen kommer att hållas under september 2006 och kallelse till stämman kommer att publiceras inom kort.

För mera information, ring:

Jonas Birgersson på 0705-15 27 62