Labs² erhåller en order för inkoppling av BRIKKS till Europas största öppna nät, fibernätet i Amsterdam
Pressmeddelande
Torsdag, 12 Oktober 2006

Labs² har erhållit en order av kommunikationsoperatören ViaEuropa för att med BRIKKS skapa en helhetslösning, som ger möjligheten att kunna förmedla Skandinaviska bredbandstjänster till Amsterdams öppna fibernät.

"Naturligtvis är det glädjande att våra satsningar på att etablera oss på den europiska marknaden snabbt krönts av en konkret framgång. Det öppna fibernät som nu byggs är utan tvekan det största i sitt slag i Europa. Fas 1 är 45 000 lägenheter och de första kunderna skall börja surfa redan i början av nästa år. När projektet är fullt utbyggt kommer det att inkludera närmare 450 000 lägenheter. I relation är det faktiskt större än hela det fibernät som vi byggde upp på Bredbandsbolaget.

Om ytterligare ett antal storstäder världen över vill gå vidare med detta koncept, så öppnar det upp den exportmarknad som vi på Labs² länge har arbetat för att kunna tillfredställa", säger Jonas Birgersson, VD Labs² Group.

Kontaktpersoner:

Jonas Birgersson 0705-15 27 62.