Labs² har vunnit rättstvisten mot Telio i norsk tingsrätt
Pressmeddelande
Måndag, 19 Februari 2007

Labs² Norge ASA har vunnit tidigare nämnd tvist från 2004-2005 mot Telio Holding ASA gällande samtalstrafik.

En viss resultateffekt uppnås, men det är framförallt kassaflödet som kommer påverkas positivt med c:a 7 MSEK.

Det finns dock en tidsfrist för eventuell överklagan, Labs² bedömer dock risken för överklagan som låg.

Kontaktpersoner:

Jonas Birgersson, koncernchef Labs², 0705-15 27 62