Sigtunahem väljer öppet nät baserat på BRIKKS
Pressmeddelande
Onsdag, 7 Mars 2007

Avtalet innebär i fas 1 (2007) en nyproduktion på ca 150 lägenheter och fas 2 (2008) ett övertagande av befintligt Bredbandsbolagsnät om ca 4700 lägenheter som skall öppnas upp och hanteras enligt KO-modell.

Systemet som används är BRIKKS samt tjänsteutbud från ViaEuropa.

"Trenden att de största och mest resursstarka bostadsföretagen i allt snabbare takt inför öppna marknadsplatser för bredbandstjänster är tydlig. Labs² med marknadens mest avancerade BSS/OSS system för öppna nät gynnas av denna utveckling. Öppet nät leder till större utbud och kraftigt sänkta priser för användarna", säger Jonas Birgersson.

Kontaktpersoner:

Jonas Birgersson, koncernchef Labs², 0705-15 27 62.