Hafslund integrerar Bredbandsfabriken AS i BRIKKS
Pressmeddelande
Tisdag, 7 Augusti 2007

Hafslund har tidigare förvärvat Svenska Bredbandsbolagets verksamhet i Norge från Telenor. Labs²har nu i sin helhet integrerat all infrastruktur och alla slutkunder i Hafslunds BRIKKS.

"För oss är Hafslund något av en drömkund. Genom sin goda infrastruktur, starka lönsamhet i kärnverksamhet och goda affärsmannaskap har Hafslund redan tidigare gjort mycket lyckade inbrytningar på nya områden. I kombination med BRIKKS bevisar Hafslund kontinuerligt hur starka bredbandslösningar kan byggas upp regionalt och när regionen innehåller ungefär en fjärdedel av landets befolkning förstår nog alla vilka möjligheter som det innebär", säger Jonas Birgersson.

Kontaktpersoner:

Jonas Birgersson, koncernchef Labs², 0705-15 27 62.