Labs² redo för internationalisering och kallar till extra bolagsstämma för att fatta beslut om företrädesemission
Pressmeddelande
Onsdag, 12 September 2007

Under de senaste sex månaderna har det blivit allt tydligare att bolagets affärsstödsystem BRIKKS har goda möjligheter att lanseras på exportmarknaden. BRIKKS är ett komplett affärsstödsystem för automation av avancerade bredbandstjänster. I dialog med tänkbara globala distributionspartners har Labs² identifierat ett antal områden att förstärka. Dessa är i korthet:

  • deltagande i gemensamma ”proof of concept” satsningar
  • utöka leveranskapaciteten
  • stärka resurserna inom certifiering av partners

Mot bakgrund av detta har Labs² idag kallat till en extra bolagsstämma i syfte att fatta beslut om en företrädesemission om totalt cirka MSEK 53 brutto. Styrelsens förslag till emission innebär i korthet att aktieägare i Labs² som innehar en (1) registrerad aktie i bolaget ges rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen SEK 0,16. Den extra bolagsstämman hålls den 10 oktober 2007. Hela emissionsvolymen om MSEK 53 är per dagens datum säkrad tack vare ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

”Anledningen till att förstärka kassan är att göra oss starkare och öka vår satsning på att leverera BRIKKS utomlands. Det internationella intresset för våra produkter är starkare än någonsin, genom denna satsning kommer vi att kunna stödja existerande och blivande internationella säljkanaler på rätt sätt” säger Jonas Birgersson i en kommentar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Birgersson, koncernchef Labs², 0705-15 27 62.