Offentliggörande av prospekt
Pressmeddelande
Torsdag, 8 November 2007

Under perioden 9 - 23 november 2007 genomför Labs² en företrädesemission där aktieägare som på avstämningsdagen den 5 november 2007 innehade en registrerad aktie ges rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Teckningskurs är fastställd till SEK 0,16 och emissionsvolymen uppgår till brutto MSEK 52,8. Emissionen är till 100 procent garanterad. Handel i teckningsrätter sker under perioden 9 - 20 november 2007.

Huvudanledningen till att Labs² genomför den emission som beskrivs i prospektet är att kunna genomföra vissa åtgärder som våra tänkbara partners önskar.

Labs² affärsidé är att genom det egenutvecklade affärs-stödsystemet BRIKKS tillhandahålla en skalbar helhetslösning för avancerade och automatiserade bredbandstjänster. BRIKKS är idag färdigt för leverans på bred front, funktionerna är beprövade och har ett antal år i tillräckligt stora installationer för att vi skall kunna känna tillförsikt inför framtida projekt av en förhoppningsvis allt större storlek. BRIKKS är dessutom en komplett lösning, systemet löser inte endast vissa delar av våra kunders behov av ett automatiserat affärsstödsystem, utan det hanterar alla delar.

Det som saknas Labs² är internationella försäljningspartners. Labs² har inte ambitionen att bygga upp en egen global försäljningsorganisation utan litar på styrkan i BRIKKS och vårt omfattande kontaktnät för att kunna finna rätt partners.

Vi hoppas att ni finner vårt prospekt intressant och att ni fortsätter att stödja oss!

Jonas Birgersson
Verkställande direktör

Kontaktpersoner:

Jonas Birgersson, koncernchef Labs², 0705-15 27 62.