Inbetalning av emissionslikvid fördröjd
Pressmeddelande
Onsdag, 2 Januari 2008

Under november 2007 genomförde Labs² Group AB:s (publ) en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om totalt cirka 53 miljoner kronor före emissionskostnader. Efter teckningstidens utgång i nyemissionen, visar sammanräkningen att 77.774.473 aktier, motsvarande cirka 23,6 procent av de totalt 329.865.714 aktier som emissionen omfattar, har tecknats och betalats i emissionen, samt att 1.577.912 aktier har anmälts för teckning utan stöd av företrädesrätt.

Som beskrivs i emissionsprospektet har återstående del av emissionsvolymen garanterats genom att ett antal externa investerare har utställt emissionsgarantier. Enligt emissionsprospektet bedömdes handel i de nyemitterade aktierna ske omkring vecka 51, 2007, efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. För närvarande har 22.794.445 kronor av garantibeloppet inkommit till bolaget, varvid 16.537.687 kronor fortfarande är utestående. Betalning avseende detta beräknas inkomma under vecka 1, 2008, och emissionen beräknas därmed kunna registreras hos Bolagsverket vecka 3, 2008, varefter handel med aktierna kan påbörjas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Birgersson, verkställande direktör Labs², 0705–152 762.