Inbetalning av emissionslikvid fördröjd - uppdatering
Pressmeddelande
Måndag, 7 Januari 2008

Som framgår av pressmeddelande den 2 januari, 2008, beräknades utestående 16.537.687 kronor av garantibeloppet inkomma under vecka 1, 2008, och emissionen därmed kunna registreras hos Bolagsverket vecka 3, 2008, varefter handel med aktierna kan påbörjas.

Fortfarande är emellertid 16.537.687 kronor utestående av garantibeloppet. Labs² har riktat krav mot de garanter som inte har fullföljt sina betalningsåtaganden, men räknar med att tidplanen kommer att förskjutas ytterligare någon vecka, vilket innebär att emissionen beräknas kunna registreras hos Bolagsverket under vecka 4, 2008, varefter handel med aktierna kan påbörjas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Birgersson, verkställande direktör Labs², 0705–152 762.