Företrädesemission uppdatering
Pressmeddelande
Tisdag, 8 Januari 2008

Labs² har idag erhållit ett erbjudande från Relakks angående att teckna sig i pågående emission för en likvid av 16 537 687 SEK vilket innebär fulltecknad emission.

"Om inte nuvarande garanter fullgör sina åtaganden under dagen kommer styrelsen i Labs² att träffas i kväll för att behandla erbjudandet från Relakks. Det är tillfredställande för Labs² att kunna agera med vetskapen att emissionen kommer att kunna genomföras denna vecka som tidigare kommunicerat", säger Jonas Birgersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Birgersson, verkställande direktör Labs², 0705–152 762.