Företrädesemissionen uppdatering
Pressmeddelande
Onsdag, 9 Januari 2008

Styrelsen i Labs² har beslutat att anta erbjudandet från Trygghetsbolaget i Lund AB (Relakks) avseende kommersiell säkerställning av pågående emission. Trygghetsbolaget i Lund AB har därför idag betalat 16 539 287 kronor till det aktuella emissionskontot som en säkerhet för att emissionen skall kunna genomföras enligt tidigare kommunicerad tidsplan.

Krav har framställts till sådana garanter som inte har betalat och de har till och med fredag den 11 januari 2008 på sig att betala de aktier de har garanterat. Om garanterna inte fullgjort sina åtaganden vid denna tidpunkt har styrelsen i Labs² möjlighet att tilldela Trygghetsbolaget i Lund AB icke betalade aktier för att säkerställa emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Birgersson, verkställande direktör Labs², 0705–152 762.