Företrädesrättsemission registrerad
Pressmeddelande
Tisdag, 15 Januari 2008

Labs² Group AB:s (publ) företrädesrättsemission har nu registrerats hos Bolagsverket. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Labs² med 329.865.714 aktier till 659.731.428 aktier och bolaget tillförs 52.778.514,24 kronor före emissionskostnader.

Handel med BTA beräknas upphöra omkring den 18 januari 2008 och första handelsdag för de nya aktierna beräknas bli omkring den 22 januari 2008.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Birgersson, verkställande direktör Labs², 0705–152 762.